Huishoudelijk regelement

Trainingen
1. De trainingen van Tigers4life zijn één keer per week, duren 50 of 60 minuten en kunnen alleen op de gekozen locatie en tijd gevolgd worden.
2. Een lid hoort altijd op tijd in de les te komen. Mocht het voorkomen dat je een keer iets te laat komt, dan mag dit maximaal 10 minuten zijn. Kom je te laat dan wacht je netjes bij de deur tot de leraar je verdere instructies geeft.
3. Medische aandoeningen dienen voor het begin van de lessen te worden gemeld.
4. Wanneer een lid een medische aandoening die gevolgen heeft voor de fysieke aard van de lessen dient advies van een huisarts te worden ingewonnen voor de start van de lessen.

Kleding
5. Leden dienen gekleed te gaan in een Tiger/Taekwon-Do Kids pak, met bijbehorende band.
6. Kleding hoort altijd netjes te zitten in de les. Dit betekent dat de kleding niet vies, goed op maat en gestreken moet zijn.
7. Er mogen geen sieraden of andere materialen worden gedragen die u of anderen kunnen schaden.

Omgangsvormen
8. Je toont altijd respect naar je leraar en mede leerlingen. Agressiviteit of onbeleefdheid wordt niet getolereerd.
9. Bij het betreden van de sportzaal vervallen alle opvattingen van religie, politiek, ras, rang of stand.
10. Het is verboden om zonder toestemming van de instructeur de sportzaal te verlaten.
11. Behandel de zaal en de aldaar aanwezige materialen met respect en laat alles achter zoals het werd aangetroffen.
12. Probeer wanneer u jongere kinderen heeft het geluidsniveau laag te houden. Wanneer kinderen toch veel geluid maken kunt u ze het beste even meenemen naar een aparte ruimte en terugkomen wanneer uw kind gekalmeerd is.
13. Zorg er voor dat uw mobiele telefoon uit, of stil staat tijdens de les, wanneer u toch telefoon heeft neem deze buiten het leslokaal aan.
14. Het is verboden om in de zaal te roken
15. Het is verboden in de zaal te snoepen